Thế giới di động vừa phát hành xong số cổ phiếu ESOP có giá trị trên 1.100 tỷ đồng

Thế giới di động vừa phát hành xong số cổ phiếu ESOP có giá trị trên 1.100 tỷ đồng

CTCP Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty.

Theo kế hoạch, Thế giới di dộng dự kiến thưởng 7,33 triệu cổ phiếu cho CBCNV trong đó phát hành mới 7.061.953 cổ phiếu và sử dụng 269.043 cổ phiếu cho người lao động. Đây là cổ phiếu phát hành cho người lao động trong công ty nhằm ghi nhận đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của công ty và các công ty con trong năm 2015.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày phát hành. Bắt đầu từ 14/12/2018, toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ được tự do chuyển nhượng.

Kết quả, có 1.362 người lao động được nhận cổ phiếu ESOP, nâng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty lên gần 154 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu MWG là 154.000 đồng/cổ phiếu, thì số cổ phiếu ESOP mà Thế giới di động vừa phát hành có giá trị khoảng 1.130 tỷ đồng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s